Актуални агро новини.Аграрната комисия в ЕС ще обсъжда бюджета на ОСП.

Първото заседание на Аграрната комисия в Европейския парламент е насрочено за 29 и 30 август в Брюксел. Това съобщиха от пресцентъра на парламента. Основната точка в дневния ред ще бъде бюджетът на Европейския съюз за следващата година, както и средствата за Общата селскостопанска политика.

В дневния ред са включени и дебати по междинния доклад по многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 година. Целта е да се разгледа позицията на Парламента с оглед постигане на споразумение. Крайният срок за внасяне на измененията е 31 август , припомнят от пресцентъра.

Ще се дебатира и по доклада за намаляване на въздействието на някои пластмасови продукти върху околната среда, изравняване на задълженията за докладване в областта на политиката за околната среда.

Депутатите в Аграрната комисия ще обсъдят и прилагането на Директивата за устойчивото използване на пестициди. В дневния ред са включени още разисквания по състоянието на сушите в Европа. Ще се разгледа и разпределение на тарифните квоти, включени в списъка на Световната търговска организация и на Европейския съюз след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.