Актуални агро новини.Средните цени на бялата кристална захар на едро и на дребно остават без промяна.

По данни на ДКСБТ през периода 15 – 22 август 2018 г. средните цени на бяла кристална захар на едро и на дребно в по-малките търговски обекти остават без промяна спрямо предходната седмица, докато тази на дребно в големите търговски вериги отбелязва повишение.

По области, цените на едро на захарта се движат от 0,89 лв./кг (Добрич) до 1,42 лв./кг (Варна). В сравнение с предходната седмица, в девет области се наблюдава поскъпване на продукта на тържищата в рамките на 1,1% – 4,5% (най-чувствително в Бургас), а в други пет – поевтиняване, с между 0,9% и 5,3% (Варна). Тези разнопосочни отклонения се компенсират и средната цена на едро на захарта се задържа на ниво от 1,11 лв./кг.

Предлагането на дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) е на цени от 1,02 лв./кг (Добрич) до 1,27 лв./кг (Шумен). В по-голямата част от областните центрове се отчита седмично повишение на ценовите стойности от 2% до 6,5% , което води до увеличение на средната цена за страната в тези обекти с 2,7%, до 1,14 лв./кг.

Цените на дребно на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в диапазона от 1,13 лв./кг (Варна) до 1,68 лв./кг (Разград). Отклонения на стойностите на седмична база се отчитат само в две области, като във Варна продуктът поевтинява с 4,2%, докато в Русе – поскъпва с 3,8%. Средно за страната, цената на дребно на захарта в ДТО е 1,33 лв./кг, без промяна спрямо предходната седмица.

През изминалата седмица цените на захарта в ДТО са средно с 0,19 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Разград – 0,46 лв./кг.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,03 лв./кг за ГТВ и 0,22 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Хасково - 0,18 лв./кг за големите супермаркети и 0,39 лв./кг за другите търговски обекти. В осем области цените на дребно в ГТВ са с до 0,30 лв./кг (Варна) по-ниски от тези на едро. Подобна е ситуацията и в ДТО в област Варна, където продуктът се предлага с 0,29 лв./кг по-евтино отколкото на едро.