Актуални агро новини.Средните цени на брашно тип „500” за страната остават без промяна.

През периода 15 - 22 август 2018 г. средните цени на едро и на дребно на брашно тип „500” за страната остават без промяна спрямо предходната седмица.

По области, търговията с брашно на тържищата е в широкия ценови диапазон от 0,61 лв./кг (Враца) до 1,10 лв./кг (София). В шест области се отчита седмично понижение на стойностите от 0,9% до 7,6% (най-чувствително във Враца), докато в други четири продуктът поскъпва в рамките на 2,6% - 6,1% (Плевен). Тези разнопосочни изменения се компенсират и средната цена на едро на брашното за страната се задържа на ниво от 0,82 лв./кг.
 
През изтеклата седмица средната цена на дребно на брашното за страната в големите търговски вериги (ГТВ) остава 1,03 лв./кг, а тази в другите търговски обекти (ДТО) - 1,06 лв./кг.

Предлагането на брашното в големите супермаркети е в ценовия интервал от 0,97 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 1,12 лв./кг (Пловдив и Хасково). Седмични ценови изменения се отчитат само в три области, като в Разград продуктът поевтинява с 1,9%, докато в Русе и Търговище - поскъпва с 2%.

В по-малките магазини цените на дребно на брашното варират от 0,97 лв./кг (Варна, Велико Търново, Ловеч и Плевен) до 1,19 лв./кг (Шумен). Единствено в област Смолян е налице ценово отклонение на седмична база – намаление с 9,7%.

Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,03 лв./кг по-високи от тези в ГТВ. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена в Шумен – 0,15 лв./кг. В шест от областите цените на продукта в ДТО са от 0,03 лв./кг до 0,10 лв./кг (Пловдив) по-ниски от тези в ГТВ.

През наблюдавания период маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,21 лв./кг за големите търговски вериги и 0,24 лв./кг – за по-малките магазини, като е най-голям в Пловдив за ГТВ - 0,47 лв./кг и във Враца за ДТО - 0,49 лв./кг. В големите супермаркети в област София продуктът се предлага с 0 ,08 лв./кг по-евтино отколкото на едро в същата област.