Актуални агро новини.Леко понижение в цените на рафинираното слънчогледово олио.

През периода 15 - 22 август 2018 г. средните цени на рафинираното слънчогледово олио за страната на едро и на дребно в големите супермаркети отбелязват леко понижение спрямо предходната седмица, докато тази на дребно в по-малките търговски обекти остава без промяна.

На тържищата в страната слънчогледовото олио се търгува на цени от 1,66 лв./литър (Хасково) до 2,20 лв./литър (Русе). В пет области се отчита седмично намаление на ценовите стойности, достигащо до 6,7% в Пловдив, докато в други четири продуктът поскъпва, в рамките на 0,5% - 3% (най-съществено в Добрич). В резултат, средната цена на едро за страната се понижава с 0,3% (0,01 лв./литър) на седмична база, до 1,95 лв./литър.

Предлагането на дребно на олиото в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия интервал от 2,19 лв./литър (Варна, Силистра и Търговище) до 2,69 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). В осем области се наблюдава седмично поевтиняване на продукта от 1,3% до 8,4% (най-значително в Търговище), а в други шест – поскъпване, в рамките на 2,8% - 3%. Това води до понижение на средната цена за страната с 0,8%, до 2,37 лв./литър.

Средно за страната, цената на олиото в другите търговски обекти (ДТО) се запазва на ниво от 2,37 лв./литър. В по-малките магазини олиото се търгува в ценовите граници от 2,12 лв./литър (Добрич) до 2,57 лв./литър (Стара Загора). Седмични изменения на стойностите се наблюдават само в две области – повишение с по 2,1% в Перник и София.

През изминалата седмица средната цена на слънчогледовото олио в големите супермаркети е равна на тази в другите търговски обекти. В десет области олиото се търгува по-скъпо в ДТО отколкото в ГТВ, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Разград – 0,31 лв./литър. В седемнадесет области цените на продукта в големите супермаркети са с до 0,39 лв./литър (Благоевград) над тези в по-малките магазини.      

Разликата между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,42 лв./литър и при двата типа търговски обекти, като е най-голяма за ГТВ в Благоевград – 0,74 лв./литър, а за по-малките магазини – в Хасково – 0 ,89 лв./литър.