Актуални агро новини.За премахване на модела с двата стълба в ОСП настояват Зелените в Европейския парламент.

За премахване на модела с двата стълба в Общата селскостопанска политика настояват Зелените в Европейския парламент. Според тях запазването на досегашната структура при същевременно съкращение на средствата за аграрния сектор е крачка в грешната посока.

Говорителят на Зелените по аграрните въпроси осъди остро предвиденото орязване на парите за Втория стълб. Според него това представлява същинска "катастрофа", тъй като развитието на селските региони и опазването на околната среда ще получават 25 процента по-малко пари. Той не вижда и смисъл във възможността всяка държава да прехвърля средства от Първия към Втория стълб, тъй като миналото е доказало, че националните правителства не правят достатъчно за екологията.

Вместо това зеленият евродепутат настоява за пълното премахване на директните плащания и замяната им със система, която възнаграждава фермерите за дейности, полезни за околната среда. Екоактивистите не приемат аргумента, че премиите служат за стабилизиране на доходите на стопаните, защото плащанията са довели за драстично поскъпване на земеделските площи. В крайна сметка парите отивали при големите арендатори, а не при малките и средни стопани.

Експертът нарича предложенията за горна граница на директните плащания "маневра за отвличане на вниманието". Агрокомисар Фил Хоган бил наясно, че повечето страни членки няма да го подкрепят по този въпрос, но въпреки това го поставял начело на дневния ред , за да не се дискутира по други, по-важни аспекти.