Актуални агро новини.Седем язовира на територията на община Добричка ще бъдат прехвърлени за стопанисване от държавата.

Седем язовира на територията на община Добричка ще бъдат прехвърлени за стопанисване от държавата, реши Общинският съвет. Причината е в липсата на пари за поддръжка на всичките 15 водоема в общината.

За стопанисването и привеждането в нормално експлоатационно състояние на язовирите са необходими между 59 хиляди и 672 хиляди лева. Тъй като общината няма необходимите средства да поддържа водоемите, според изискванията на Закона за водите, решението е те да бъдат прехвърлени на държавата.

Седемте язовира, които ще бъдат безвъзмездно прехвърлени на държавата, са „Алцек“ , „Бенковски“, „Воднянци“, „Вратарите“, „Карапелит“, „Полковник Минково“ и „Смолница 2“.