Актуални агро новини.Сигнал за замърсяване на р. Огоста провери РИОСВ – Монтана.

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за замърсяване с отпадъци на терен под Черния мост  на р. Огоста в Монтана. Установено е, че се почиства теренът около контейнерите за събиране на отпадъци срещу №2 на ул. „Огоста“ в Монтана , както и на мястото под  Черния мост  на реката. Почистването се осъществява с наличната техника на Общинското предприятие „Чистота – Монтана“. Труднодостъпните места ще бъдат почистени ръчно.

В района има организирано сметосъбиране, обезпечено с контейнери и кофи, а събраните отпадъци се извозват по график всяка седмица. Въпреки периодичните проверки от страна на общината недобросъвестни жители в квартала изхвърлят отпадъци извън контейнерите и кофите, констатира проверката на експерти от РИОСВ – Монтана.