Актуални агро новини."Край на клетките" - ЕК регистрира нова гражданска инициатива.

Европейската комисия реши да регистрира европейска гражданска инициатива, озаглавена "Край на клетките", предаде пресслужбата на институцията.

Заявената цел на предложената гражданска инициатива е да се сложи край на "нечовешкото отношение към селскостопанските животни", отглеждани в клетки. Организаторите призовават комисията да предложи законодателство за забрана на използването на клетки за кокошки носачки, зайци, ярки , бройлери за разплод, пъдпъдъци, патици и гъски; родилни боксове за свине майки; клетки за свине майки и индивидуални боксове за телета, ако вече не са забранени.

Решението на комисията да регистрира инициативата се отнася само до правната допустимост на предложението. На този етап тя все още не е анализирала неговото съдържание.

Регистрацията на тази инициатива ще стане на 11 септември 2018 г. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако в рамките на една година инициативата получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави от ЕС, комисията ще трябва да реагира в срок от три месеца. Тя може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред.