Актуални агро новини.Екоинвестициите могат да осигурят 65 млн. нови работни места.

Интелигентните инвестиции в по-чиста енергия, в устойчиви градове, храни и земеползване биха могли да генерират 65 милиона нови работни места до 2030 г. Това е еквивалентно на работната сила на Египет и Великобритания взети заедно. Изводът е на Глобалната комисия за икономика и климат , която включва редица бивши правителствени ръководители, бизнес-лидери и икономисти, пише greentech.bg.

Решителните действия за борба с изменението на климата биха могли да добавят общо 26 трилиона долара към световната икономика до 2030 г. Това показва ново проучване, което разсейва опасенията, че преходът от изкопаеми горива към екоенергия ще подкопае растежа. Според експертите, налице е „безпрецедентна инерция“ в посока по-зелен растеж. Това ще увеличи работните места и икономиките на страните по света. Проучването на Комисията представя и детайлни прогнози, които подчертават икономическите ползи от прекратяването на употребата на изкопаеми горива.

Преминаването към по-чиста енергия като вятърната и слънчевата ще доведе до спестяването на 700 000 преждевременни смъртни случаи, дължащи се на замърсяването на въздуха, до 2030 г. Докладът препоръчва повишаване на цените на емисиите на въглероден двуокис – докъм $40- $80 на тон до 2020 г. Това, в съчетание с реформите в областта на субсидиите в енергийния сектор, би могло да повиши приходите в държавните бюджети с около 2,8 трлн. долара. Въпреки повсеместните призиви за действие в областта на климата, в доклада се казва, че „не постигаме достатъчно бърз напредък“, за да ограничим покачването на температурите, което се свързва с повече наводнения, екстреми топлинни вълни, горски пожари и покачващи се морски нива.