Актуални агро новини.Нова наредба за биопроизводството влиза в сила през ноември.
Биологичното производство на растения, животни, аквакултури и продукти от тях ще се извършва по съвсем нова наредба. „Държавен вестник“ публикува Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол , , и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.   Тя ще влезе в сила два месеца след обнародването й – на 11 ноември тази година. С постановлението се отменя добре познатата на стопаните Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.   Новата наредба ще съкрати някои срокове, в които производителите на биологична продукция ще получават отговор от контролиращите лица и структурите на министерството на земеделието. Ще бъде въведена възможност за използване на национален знак за биологична продукция „Калинка“. Знакът е собственост на министерството на земеделието, а производителите ще получават право да го използват по решение на контролиращите организации. 

Дейността на министъра на земеделието, храните и горите в сектора ще се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично производство. Неин председател ще бъде зам.-министър на земеделието, а членовете ще бъдат нечетен брой, не повече от 17 човека. Наредбата предвижда също „при необходимост“ в заседанията на комисията да участват неправителствени организации, представители на бранша.