Актуални агро новини.В Пловдив ще се проведе българо-полска научна конференция, посветена на селското стопанство.

Традиционната международна конференция на тема "Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България и Полша в новата финансова рамка на ЕС" е пореден научен проект, реализиран от Институт по аграрна икономика в София съвместно с  Институт по икономика на селското стопанство и продоволствието – Национален изследователски институт във Варшава и Аграрния университет в Пловдив. Сътрудничеството между изследователските колективи  има дванадесет годишна история.

Целта на настоящата конференция е да се оценят и сравнят промените в земеделието и селските райони на България и Полша в рамки на периода 2014-2020 , както и възможностите и перспективите след 2020 година. Конференцията се провежда с финансовата подкрепя на ФНИ съгласно Договор № ДПМНФ  01/16 от 16.08.2018 г.

Вижте програмата на събитието в рубрика Прояви...