Актуални агро новини.Два нови магистърски курса се откриват в Аграрен университет – Пловдив.

„Мениджмънт на растителната защита” и „Иновативни технологии в прецизното земеделие“ са двата нови магистърски курса, които се откриват в Аграрен университет – Пловдив през учебната 2018/2019 г.

Ръководители на курса „Мениджмънт на растителната защита” са проф. д-р Тоньо Тонев и проф. д-р Алекси Алексиев. Професионалната квалификация на завършващите курса е агроном по растителна защита. Формите на обучение са редовно и задочно. Продължителността на курса е 2 семестъра, за двете форми на обучение и е предназначен само за студенти, които са придобили бакалавърска степен „Растителна защита“).

Вторият нов магистърски курс „Иновативни технологии в прецизното земеделие” е с ръководител проф. д-р Тоньо Тонев.

Формите на обучение са редовно и задочно, а продължителността на курса е 3 семестъра и за двете форми на обучение. Магистърският курс e предназначен само за специалисти с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” от професионалните направления „Агрономство“ и „Растителна защита“.

И в двата магистърски курса ще бъдат привличани за лектори и гост-преподаватели, между най-успешните и изявени специалисти от съответното направление на аграрния бизнес в България.

Една част от учебния процес – практическите занятия и упражнения, освен в опитните полета на Аграрния университет , ще бъдат извеждани чрез изнесено обучение и в производствените полета на водещи и иновативни земеделски стопани или в изградените бази и опитни полета на водещи фирми от аграрния сектор в България.