Актуални агро новини.Спокоен пазар на яйца в страната.

Без промяна остават средните цени на едро и на дребно на яйца за страната в средата на месеца. 

По области, яйцата с размер М се търгуват на едро на цени от 0,17 лв./бр. (Плевен) до 0,23 лв./бр. (София). В сравнение с предходната седмица, в три от областите се отчита поскъпване на продукта в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,03 лв./бр., най-чувствително в София, а в други три – поевтиняване с 0,01 лв./бр. - 0,02 лв./бр., най-значително в Плевен. Средната стойност за страната се задържа на ниво от 0,20 лв./бр.

Средно за страната, цените на яйцата – размер М и L в големите търговски вериги (ГТВ) остават съответно 0,26 лв./бр. и 0,29 лв./бр.

Предлагането на яйца – размер М в големите супермаркети е в ценовия диапазон от 0,22 лв./бр. (Добрич) до 0,29 лв./бр. (Разград и Русе). Седмично увеличение на цените се регистрира в пет области, достигащо до 0,03 лв./бр. в Силистра , а намаление - единствено в Добрич, с 0,01 лв./бр.

Цените на яйца – размер L в ГТВ варират от 0,24 лв./бр. (Шумен) до 0,32 лв./бр. (Разград и Русе). В тринадесет от областите са налице разнопосочни ценови колебания на седмична база, в границите от -0,03 лв./бр. (Бургас, Сливен и Ямбол) до +0,05 лв./бр. (Разград и Русе).

Средно за страната, цената на яйца – размер М в другите търговски обекти (ДТО) се запазва на ниво от 0,24 лв./бр. По области, стойностите се движат от 0,22 лв./бр. до 0,27 лв./бр. (Перник и София). В ДТО в Перник и София продуктът поевтинява с по 0,01 лв./бр. на седмична база, докато в Силистра поскъпва с 0,01 лв./бр.

Търговията с яйца – размер L в по-малките магазини е в ценовия диапазон от 0,24 лв./бр. (Разград, Русе и Шумен) до 0,29 лв./бр. (Перник, София и Стара Загора), без седмични изменения на стойностите по области. Така, средно за страната, цената на този размер яйца в ДТО се задържа на ниво от 0,27 лв./бр.

През изминалата седмица цените на дребно на яйцата в големите супермаркети са средно с 0,02 лв./бр. по-високи от тези в по-малките търговски обекти и при двата размера. Най-голяма разлика в тази посока се отчита в Разград и Русе - 0,07 лв./бр. за размер М и 0,08 лв./бр. за размер L. Във Варна, Перник и София цените на дребно на яйца - размер М в ГТВ са в рамките на 0,01 лв.бр. - 0,02 лв./бр. под тези в ДТО.