Актуални агро новини.Захарта незначително поевтиня в супермаркетите в средата на месеца.

Средните за страната цени на бяла кристална захар на едро и на дребно в по-малките търговски обекти през периода 5 - 12 септември се задържат на нивата от предходната седмица, докато тази на дребно в големите търговски вериги отбелязва понижение.

По области, цените на едро на захарта се движат от 0 ,90 лв./кг (Добрич) до 1,50 лв./кг (Варна). В сравнение с предходната седмица, в пет области се наблюдава поевтиняване на продукта на тържищата от 4% до 8,3% (най-значително в Русе), а в други четири – поскъпване с между 1% и 6,4% (Хасково). Средно за страната, цената на едро на захарта се запазва на нивото от предходната седмица - 1,12 лв./кг.

Предлагането на дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) е на цени от 1,00 лв./кг (Добрич) до 1,27 лв./кг (Шумен). В по-голямата част от областните центрове се регистрира седмично понижение на ценовите стойности в рамките на 5,2% - 6,1%. Така, средната цена на дребно на захарта в ГТВ намалява с 3,4% на седмична база, до 1,12 лв./кг.

Цените на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в диапазона от 1,17 лв./кг (Варна) до 1,68 лв./кг (Разград). Само в две области – София и Перник, са отчетени ценови изменения спрямо предходната седмица, като продуктът поевтинява с по 8,2%. Това не се отразява на средната цена за страната и тя се задържа на ниво от 1,32 лв./кг.

През изминалата седмица цените на бялата захар в ДТО са средно с 0,20 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика се наблюдава в Разград – 0,61 лв./кг.

Средно за страната, цената на едро на захарта е равна на тази в големите търговски вериги и с 0,20 лв./кг по-ниска от тази на дребно в по-малките търговски обекти. Най-голямо превишение на цените на дребно над цените на едро се наблюдава за ГТВ в Благоевград - 0,19 лв./кг, а за ДТО в Плевен - 0,37 лв./кг. Прави впечатление, че в област Варна цената на едро на захарта е значително над тези на дребно в същата област - с 0,43 лв./кг за ГТВ и с 0,33 лв./кг за ДТО. В други пет области също се наблюдават по-високи цени на едро отколкото на дребно в ГТВ, в рамките на 0,01 лв./кг - 0,21 лв./кг.