Актуални агро новини.Олиото поевтиня в супермаркетите.

Средните цени на рафинираното слънчогледово олио за страната на едро и на дребно в по-малките магазини са без промяна през периода 5 – 12 септември 2018 г., спрямо предходната седмица, докато при тази на дребно в големите супермаркети е налице леко понижение.

По области, цените на едро на слънчогледовото олио на тържищата варират от 1,70 лв./литър (Хасково) до 2,22 лв./литър (Смолян). В осем области се отчитат разнопосочни седмични изменения на стойностите в границите от -4,9% (Плевен) до +6,5% (Русе), които се компенсират и средната цена на едро за страната се запазва на ниво от 1,95 лв./литър.

Предлагането на дребно на олиото в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия интервал от 2,24 лв./литър (Шумен) до 2,69 лв./литър (Благоевград). В пет области се наблюдава понижение на цените на седмична база, достигащо до 4,2% във Варна и Търговище, докато в Разград, Русе, Силистра и Хасково е налице повишение на стойностите с по 2,2%. В резултат, средната за страната цена на дребно на слънчогледовото олио в големите супермаркети намалява с 0,01 лв./литър или 0,4%, до 2,36 лв./литър.

Средно за страната, цената на дребно на олиото в другите търговски обекти (ДТО) остава 2,38 лв./литър, като стойностите по области се движат от 2,14 лв./литър (Добрич) до 2,57 лв./литър (Стара Загора). Седмични ценови отклонения се отчитат само в Перник и София, където продуктът поскъпва с по 2,8%.

През наблюдавания период цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,02 лв./литър под тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,28 лв./литър в Стара Загора. В петнадесет области цените на продукта в ГТВ са с до 0,39 лв./литър (Благоевград) по-високи от тези в ДТО.

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,41 лв./литър за големите супермаркети и 0,43 лв./литър за по-малките магазини. По области , разликата достига до 0,74 лв./литър за големите супермаркети в Благоевград и 0,85 лв./литър за по-малките магазини в Хасково.