Актуални агро новини.Информация към потребителите във връзка с констатирания случай на овца с положителен резултат за заболяването бруцелоза.

В резултат на изследване на 28 овце от стопанство в село Вуково, община Бобошево, обл. Кюстендил, във връзка с изпълнение на мерките по Програмата за надзор и контрол на болестта бруцелоза по овцете и козите в България за периода 2016-2018г., на 17.09.2018г. е получен положителен резултат за бруцелоза при един брой овца. Лабораторното изследване е извършено от референтната лаборатория на НДНИВМИ, гр. София.

Заразени с бруцелоза животни могат да предадат болестта и на хората. Това може да стане чрез консумация на необработени храни, получени от болни животни, при обслужване на животните и при боравене с добити от болни животни суровини и продукти като вълна, кожи и др.

БАБХ съветва потребителите:

Информирайте незабавно обслужващия ветеринарен лекар за всяко умряло или болно животно, както и за предстоящи транспортирания на животни от едно стопанство в друго;

Закупувайте храни от животински произход единствено от регистрирани обекти – само от тях може да сте сигурни в безопасността на предлаганите продукти. Консумацията на мляко и месо , както и на продукти, произведени от тях, за които няма гаранции за произход или за здравен статус на животните, от които са добити, представляват сериозен риск за всички, на които се предлагат храните;

Термичната обработка на суровото мляко и месо са добра защита срещу причинителя на бруцелоза. Затова за лична консумация в домашни условия млякото трябва да се вари, а месото да е добре изпечено, за да са безопасни;

На 18 септември от всички дребни преживни животни в селото са взети кръвни пробни, резултатите, от които, се очакват в следващите няколко дни. До излизане на резултатите от изследванията животните са под карантина.