Актуални агро новини.Цената на цялото агне се понижи във Варна.

През периода 12 – 19 септември 2018 г. в почти цялата страна цените по веригата на предлагане на агнешко месо се задържат на нивата от предходната седмица, с изключение на Варна, където е отчетено понижение на цената на едро на цяло агне.

Цяло агне

Търговията на едро с цяло агне е в ценовия диапазон от 9,59 лв./кг (Благоевград) до 14,54 лв./кг (Варна). Седмично ценово изменение се наблюдава единствено във Варна, като продуктът поевтинява с 4,2%. Това води до незначително намаление на средната стойност за страната с 0,2%, до 13,30 лв./кг.

В големите търговски вериги (ГТВ) предлагане на дребно на цяло агне е отчетено само в област Пловдив, където цената остава 12,50 лв./кг.

Средната цена на дребно на цяло агне в другите търговски обекти (ДТО) за страната също се задържа на нивото от предходния седмичен период – 13,09 лв./кг. Стойностите по области продължават да варират от 11,40 лв./кг в Бургас до 14,00 лв./кг в Габрово.

През изминалата седмица средната цена на дребно на цяло агне в големите търговски вериги за страната остава с 0,59 лв./кг или с 4,7% по-ниска от тази в другите търговски обекти.

Средно за страната, цената на едро на цяло агне е с 0,80 лв./кг по-висока от тази на дребно в ГТВ и с 0,21 лв./кг - от тази в ДТО.

 

Агнешки бут

Цените на едро на агнешки бут се запазват в интервала от 13,25 лв./кг в Смолян до 17 ,00 лв./кг в Русе, а средната цена на едро на продукта за страната остава 14,35 лв./кг.

Средната цена на агнешки бут в големите супермаркети за страната е без седмична промяна - 14,49 лв./кг. По области, продуктът се предлага на най-ниска цена в ГТВ в Пловдив – 12,99 лв./кг, а на най-висока в Шумен – 14,99 лв./кг.

За поредна седмица предлагането на дребно на агнешки бут в по-малките магазини е в ценовите граници от 11,70 лв./кг (Бургас) до 15,68 лв./кг (Русе). Средната ценова стойност в ДТО за страната е 14,26 лв./кг, без седмично изменение

През наблюдавания период средната цена на агнешкия бут в ГТВ за страната е с 0,23 лв./кг или с 1,6% по-висока от тази в по-малките магазини.

Средно за страната, цената на едро на продукта е с 0,14 лв./кг по-ниска от тази на дребно в ГТВ и с 0,09 лв./кг по-висока от тази в ДТО.

Агнешка плешка

Търговията на едро с агнешка плешка се задържа на цени от 13,00 лв./кг в Смолян до 15,59 лв./кг в Русе. Средно за страната, цената на едро на този вид разфасовка остава на нивото от предходния седмичен период – 13,96 лв./кг.

В големите търговски вериги цените на дребно на агнешка плешка се запазват в интервала от 12,99 лв./кг (Пловдив) до 16,99 лв./кг (Русе). Средната цена на дребно на агнешка плешка в ГТВ за страната е 13,82 лв./кг, с 0,2% по-ниска на седмична база, тъй като тази седмица не е отчетено предлагане на продукта в ГТВ в Шумен.

В по-малките магазини агнешката плешка се търгува в ценовия диапазон от 11,20 лв./кг (Бургас) до 15,03 лв./кг (Русе). Средната ценова стойност в ДТО за страната е 13,85 лв./кг – без седмична промяна.

През изтеклата седмица средната цена на дребно на агнешка плешка в ГТВ за страната е с 0,03 лв./кг или 0,2% по-ниска от тази в по-малките магазини.

Средната цена на едро на агнешка плешка за страната е с 0,14 лв./кг по-висока от тези на дребно в ГТВ и с 0,11 лв./кг - от тази в ДТО.