Актуални агро новини.След пожара в Топлофикация въздухът в Сливен е с нормални показатели.

След пожара на територията на Топлофикация – Сливен около 20 часа в понеделник вечерта, РИОСВ – Стара Загора информира, че Автоматичната измервателна станция (АИС) не е регистрирала превишения на средно часовата и  средно денонощната норма. Данните от АИС , част от системата за мониторинг на атмосферния въздух, сочат, че нивата на показателите – серен диоксид и фини прахови частици са в норма.

Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора днес извършва проверка на площадката на „Топлофикация – Сливен”.