Актуални агро новини.РИОСВ – Стара Загора, НП „Централен Балкан” , , ДЛС – Мазалат и СДП „Балкани” спасиха мечка.

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, Национален парк „Централен Балкан”, Държавното ловно стопанство (ДЛС) – Мазалат съвместно със Сдружението за дива природа „Балкани” участваха в акция за спасяване на мечка. Сигналът за уловено в примка животно е подаден в ДЛС – Мазалат.

На мястото, на 3-4 км. западно от село Скобелево, община Павел, на оградата на  черешова градина, експертите са установили 3-годишна мечка с примка около задна дясна лапа. Животното първоначално е упоено от представител на СДП „Балкани”, след което му е поставен GPS-нашийник и е освободено.

Кафявата мечка е защитен вид според Закона за биологичното разнообразие. Видът е обозначен със знак със знак (*) и за него се прилагат разпоредбите на Наказателния кодекс. Включен е в и Червената книга на РБългария в категория „застрашен” вид.