Актуални агро новини.Среща „Млади лидери за опазване на природата“.

На 27-ми септември (четвъртък) от 16:30 часа в зала 105 на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои среща „Млади лидери за опазване на природата“. Срещата се организира в рамките на едноименния проект и ще протече със следната програма:

16:30-16:40 – Откриване на срещата и представяне на участниците;

16:40-17:15 – Представяне на наученото в рамките на проекта от страна на българските участници;

17:15-17:30 – Представяне на наученото от страна на грузинските младежи;

17:30-18:00 – Дискусия с представители на НПО и студенти относно природозащитата в България;

18:00-18:30 – Разказ за природата на Грузия и природозащитните дейности на Грузинското природозащитно дружество.

Проектът „Млади лидери за опазване на природата“ се изпълнява от БДЗП , Дружеството за опазване на природата / BirLife Грузия (SABUKO) и Doğa Derneği/ BirdLife Турция и има за цел да обучи млади хора от трите страни в основите на опазването на природата и да осъществи обмен на опит между страните.