Актуални агро новини.Аграрната комисия в ЕП ще гласува проект за регламент, който да спре нелоялните практики на големите търговски вериги.

В понеделник Аграрната комисия в Европейския парламент ще гласува проект за регламент, който да спре нелоялните практики на големите търговски вериги. Целта е да се засили позицията на земеделските стопани по веригата на производство на хранителни стоки.

В своето предложение Европейската комисия посочва само малки и средни предприятия с по-малко от 250 служители и до 50 милиона евро годишен оборот. Според членове на Аграрната комисия този подход обаче не отговаря на реалността и новият регламент трябва да обхване и по-големи организации.

"Нашата цел не е да предпазим големите хранителни компании от супермаркетите", поясни италианският евродепутат Херберт Дорфман в Брюксел. По думите му търговските вериги работят слабо с единични фермери, а по-често с техни обединения, които най-често са засегнати от нелоялните практики. На противоположното мнение са Зелените в Европарламента. Според тях има огромни селскостопански кооперации, които имат разклонения в цяла Европа и не се нуждаят от специална защита. Затова трябвало да се прави разлика между големи, средни и малки стопани. Аграрната комисия ще предаде своя доклад в парламентарната зала, където е предвидено гласуване на 22 октомври.

В проекторегламента Европейската комисия е заложила на търговските вериги да се забрани внезапно да сторнират поръчки, да забавят плащанията към доставчиците и едностранно със задна дата да променят договори. Според Комисията в договорите между доставчици и търговци не бива да има допълнителни такси за листване на стоките, за връщане на непродадени партиди и за финансово участие на производителя в рекламни кампании. Бъдещият регламент трябва да допълни националните закони за избягване на нелоялни практики, а не да ги замести , поясняват от Комисията.