Актуални агро новини.Експерти настояват за устойчиво земеделие.

Справедливи условия по веригата за производство и търговия с храни, както и реформата на Общата селскостопанска политика бяха сред основните теми, дискутирани по време на 12-тия Европейски конгрес за биоземеделие. Форумът се проведе във Виена.

Под мотото "Феър плей и справедливо заплащане за една устойчива хранителна верига в Европа" участниците в дискусиите се обединиха около становището, че нелоялните търговски практики не бива да бъдат допускани. Затова и предложеният от Европейската комисия регламент е стъпка в правилната посока, но все още има какво да се желае.

По въпроса за реформата на Общата селскостопанска политика преобладава мнението, че тя трябва да бъде насочена към устойчиво селско стопанство. Това може да стане единствено чрез целево финансиране на екологични доброволни мерки, предприемани от фермерите. След 2020 година трябва да се отдели по-голямо внимание на селските райони и на подкрепата на малките семейни стопанства. В момента тази подкрепа е недостатъчна, особено като се има предвид размерът на директните плащания, които отиват при големите ферми.

Според участниците във форума поне половината средства от Общата селскостопанска политика трябва да бъдат обвързани с конкретни цели , така че фермери с принос за опазването на околната среда да получат справедливо възнаграждение.