Актуални агро новини.Министър Порожанов: Директорите на горски стопанства да са в готовност за подпомагане на общините с дърва за огрев.

Към края на месец септември 6-те държавни предприятия имат изпълнение на планираните количества за добив за 2018 г. за снабдяване на населението с дърва за огрев чрез директни продажби в размер на 700 хиляди пространствени кубически метра. Това е над 54% от планираните за годината директни продажби на населението на дърва за огрев от държавни горски територии, увериха днес директорите на държавните предприятия по време на среща с министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. С тази количества вече директно са задоволени нуждите на над 101 хиляди домакинства.

От предприятията увериха , че поддържат равномерен темп на снабдяване по изготвените от кметовете списъци на хората, заявили желание за закупуване или добив на дърва за огрев. Добитите и предоставени количества от временни складове и с разрешения за добив на корен са на миналогодишните равнища, като се очаква засилване на интереса през октомври и ноември месец. От предприятията информираха, че въпреки предприетите от тях информационни и организационни мерки за стартиране на снабдяването по-рано още в началото на лятото, традиционно запасяването се извършва през есенните месеци след прибирането на реколтата.

Министър Порожанов отправи указание към всички директори на държавни горски и ловни стопанства да поддържат постоянен контакт с местните власти, като дори и на местата, където населението се снабдява с дърва за огрев от общински или частни гори, да се поддържа готовност за оказване на съдействие от страна на държавните горски структури в случай на недостиг или нерегулярни доставки от горските територии общинска, частна или друга собственост.

От предприятията съобщиха, че се поддържат и ценови равнища близки до миналогодишните. От Южно централно предприятие припомниха, че все още има възможност за извличане на поразена от корояди дървесина за огрев на преференциално ниски цени от 1 лев на кубик дървесина, добита директно „на корен”.

Извън възможността за директна продажба на населението от временен склад и „на корен”, държавните предприятия предоставят и още 1 138 000 плътни куб. метра (или 1 810 000 пространствени куб. м) дървесина чрез търгове и по ценоразпис на юридически лица и фирми, които те от своя страна продават на населението, по данни на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” в министерството.

Заместник-министър Атанас Добрев припомни, че дърва за огрев се добиват и в гори, собственост на общини, юридически, частни лица и религиозни организации, като размерът на добитата дървесина от тях е близо една трета от този в държавните територии. Той подчерта, че е засилен и контрола в горските територии, като от началото на годината до сега са извършени над 260 000 проверки, съставени са близо 7 000 акта и са задържани над 4 000 куб. м. плътна дървесина, в това число близо 3 500 куб. м. дърва за огрев.

По данни на Изпълнителна агенция по горите общо от началото на годината до края на септември е добита дървесина за огрев от различни видове собственост в размер на над 2 182 352 плътни куб. м. От агенцията увериха и че към момента няма данни за повишен износ на дървесина от страната.