Актуални агро новини.С 10% се съкращават парите за земеделие във Франция.

С 10% се съкращават парите за замеделие във Франция. През следващата година вместо 5 милиарда евро, агроведомството ще разполага с около 500 милиона по-малко.

При представянето на проекта земеделският министър Стефан Травер поясни, че средствата остават на сравнително стабилно ниво, а съкращенията ще са предимно от техническо естество.

В аграрния бюджет вече няма да има 400 милиона евро, с които досега се доплащаха социалните осигуровки на селскостопанските предприемачи. От следващата година това ще става чрез осигурителните фондове. Със 100 милиона до 200 милиона евро са съкратени заделяните всяка година средства за подпомагане при икономически, климатични или ветеринарни рискове, след като през настоящата година сумата е била 190 милиона евро.

През 2019-та бюджетът ще осигури пари за три основни сектора – съфинансирането по линията на Общата селскостопанска политика, сигурността на храните и образование и нови технологии. За Втория стълб на ОСП са предвидени 446 милиона евро, вместо 455 милиона през настоящия период. С 20 милиона до 284 милиона евро се увеличават средствата за подпомагане на необлагодетелствани региони.

За висше образование и наука се заделят 376 милиона евро, с 33 милиона повече , отколкото през тази година. Мерките за опазване на околната среда и климата ще се лишат от 18 милиона, като за тях остават 63 милиона евро. С 9 милиона по-малко ще са помощите за инвестиции на фермерите.