Актуални агро новини.Предстои извършването на основен ремонт на язовирите „Огоста“ и „Бели Искър“.

Правителството прие решение , с което допълва одобрения с РМС № 495/2018г. списък на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция.

В списъка се включват язовирите „Огоста“ в община Монтана и „Бели Искър“ в община Самоков, с което се създават условия да се предприемат необходимите мерки за осигуряване на изправното техническо състояние на язовирните стени на двата обекта и съоръженията към тях и за тяхната безопасна експлоатация.