Актуални агро новини.В седем области се наблюдава поскъпване на бялата кристална захар.

Средните за страната цени на бяла кристална захар на едро и на дребно в по-малките търговски обекти се задържат на нивата от предходната седмица, докато тази на дребно в големите търговски вериги отбелязва леко повишение.

По области, цените на едро на захарта се движат от 0,93 лв./кг (Добрич) до 1,50 лв./кг (Варна). В сравнение с предходната седмица, в седем области се наблюдава поскъпване на продукта на тържищата от 1% до 5% (най-значително в Силистра), а в други четири – поевтиняване с между 0,8% и 3,8% (Бургас). Средно за страната, цената на едро на захарта остава 1,13 лв./кг.

Предлагането на дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) е на цени от 1,02 лв./кг (Добрич) до 1,34 лв./кг (Шумен). В по-голямата част от областните центрове се регистрира седмично повишение на ценовите стойности, достигащо до 6,5% във Варна. Така, средната цена на дребно на захарта в ГТВ се увеличава с 2,7% на седмична база, до 1,15 лв./кг.
 
Цените на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в диапазона от 1,17 лв./кг (Варна) до 1,68 лв./кг (Разград). Само в три области са отчетени ценови изменения спрямо предходната седмица, като в Перник и София продуктът поскъпва с по 2,5%, а в Шумен - поевтинява с 5,1%. Това не се отразява на средната цена за страната и тя се задържа на ниво от 1,31 лв./кг.

През изминалата седмица цените на бялата захар в ДТО са средно с 0,16 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика се наблюдава в Разград – 0,49 лв./кг. Изключение правят областите Бургас , Сливен, Шумен и Ямбол, където цените на продукта в по-малките магазини са с между 0,01 лв./кг и 0,05 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,02 лв./кг за ГТВ и 0,18 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика се наблюдава за големите търговски вериги в Шумен – 0,17 лв./кг, а за другите търговски обекти - в Стара Загора - 0,37 лв./кг. В шест области цените на дребно в ГТВ са с до 0,36 лв./кг (Варна) под тези на едро. Сходна е ситуацията и в ДТО в областите Бургас и Варна, където продуктът се предлага съответно с 0,07 лв./кг и 0,33 лв./кг по-евтино отколкото на едро.

Към края на м. септември 2018 г. средната цена на едро на бялата кристална захар за страната остава без промяна на месечна база. При средните цени на дребно на продукта в двата типа наблюдавани обекти се отчитат разнопосочни месечни изменения - повишение с 1% за големите търговски вериги и същевременно понижение с 2% в по-малките магазини.