Актуални агро новини.WWF стартира мащабна кампания в защита на европейските закони за реките.

Ще има ли бира през 2027 година? Зад тази шеговита провокация се крие съвсем сериозното опасение за питейната вода на Европа – близо 2/3 от нея са в лошо състояние, а законите, които са създадени за да я опазват, са под заплаха.
 
Затова WWF, заедно с още 100 организации от неправителствения сектор, започват нова кампания , с която призовават Европейската комисия да не променя законодателството на Европейския съюз, тъй като то защитава всички източници на прясна вода – от реки, потоци и езера, до влажни зони и подпочвени води.
 
Виртуалната кампания, наречена „Живи реки“, се оглавява от WWF, Европейското природозащитно бюро, Алианса на европейските риболовци, Европейската речна мрежа и Wetlands International, които заедно формират Коалиция „Живи реки“.
 
Кампанията разгръща въображаеми сценарии за бъдещето на бирата за да окуражи европейските граждани да се включат в публичната консултация на Европейската комисия във връзка с Рамковата директива за водите на ЕС. Тази консултация, която ще продължи до 4 март, е единствената възможност за широката общественост да изрази мнението си за европейското законодателство за реките. А нашата кампания предлага удобен инструмент за гражданите да покажат своята подкрепа и да защитят силната и ефективна законодателна рамка.
 
Макар че сценариите, обрисувани в кампанията, може да изглеждат крайни, бирените производители действително се притесняват за бъдещото качество на водата в Европа. Те осъзнават, че способността им да произвеждат бира с добро качество зависи пряко от защитата и устойчивото управление на водните ресурси. По тази причина застават твърдо зад Рамковата директива за водите на ЕС в сегашния ѝ вид.
 
Четете повече в рубрика Актуално на портала...