Актуални агро новини.БАБХ ще участва в срещите по повод инициативата на ЕК „Едно здраве” за антимикробна резистентност в България.

Заместник-изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Петя Петкова и екип от експерти ще участват в срещите, организирани в рамките на съвместното посещение в България на делегати на Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC) и дирекция „Одити и анализи в областта на здравето и храните“ на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия (ЕК), което се провежда по линия на инициативата „Едно здраве” за антимикробната резистентност (AMR). Съвместното посещение стартира днес, 15 октомври, с откриваща церемония в Министерството на здравеопазването. То ще се осъществи в периода от 15 до 19 октомври 2018 г., а участници в срещите от българската страна са представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните.

За България съвместното посещение предоставя изключителна възможност да бъдат определени, с помощта на ЕЦПКП и Комисията , националните експерти и областите, които могат да разширят усилията на страната ни за справяне с проблема АМР във връзка с инициативата „Едно здраве”. По време на посещението си представителите на европейските институции ще направят одит на работата и постигнатото по националния план на България.

Приетият през 2017 г. от ЕК план за действие „Едно здраве“ срещу АМР се осъществява посредством съвместни посещения на място в страните членки на ЕС от Комисията и Европейския център за превенция и контрол на болестите. Целта на посещенията в държавите е оказване на съдействие и подкрепа за разработването и прилагането на националните планове за действие срещу антимикробната резистентност.

В писмо до българските институции, отговарящи за здравето на хората, здравето на животните и околната среда, Витенис Андриукайтис – еврокомисар по здравеопазване и безопасност на храните изразява своята благодарност към Българското председателство на Съвета на ЕС за успешното приключване на преговорите по регламентите за ветеринарномедицинските продукти и медикаментозните фуражи. Той подчертава още, че те бележат ново развитие в борбата срещу АМР, като се ограничава превантивната употреба на антибиотици при животните, дава се възможност някои антибиотици да бъдат резервирани само за употреба при хора.

По повод съвместното посещение в България и в контекста на мерките за борба с АМР комисар, Андриукайтис Витенис акцентира и върху необходимостта от координиране между държавите, както и в самите тях – между отговорните структури, тъй като само с общи усилия може да се постигне съществена промяна в ЕС и в глобален мащаб.