Актуални агро новини.Ученици и учители от шест държави опознаваха българската гора.

Ученици и учители от Норвегия, Франция, Испания, Португалия , Гърция и България имаха възможност бъдат „лесовъди за един ден“ под ръководството на горски експерти от Регионална дирекция по горите – Смолян. Децата и техните преподаватели се запознаха с особеностите на българската гора и красотата на българската природа под формата на забавни игри, свързани с грижите за нейното стопанисване. Лесовъдите разказаха на младите природолюбители за лесовъдската професия, поддържането на горските екосистеми и взаимодействието между различните елементи в нея. 

Събитието се проведе в рамките на програма Erasmus+ Project "Be the Change".