Актуални агро новини.ДФЗ организира „Дни на отворени врати“ в Смолян и Пловдив.

Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ – РА в Смолян и Пловдив ще бъдат домакини на инициативата „Дни на отворени врати“ на 18 и 19 октомври 2018 г. Временните офиси за граждани ще работят за посетители от 10 ч. до 14 ч. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, те ще функционират до 17:30 ч. В приемните кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки и предложения за подобряване работата на областните дирекции.

Първа, на 18 октомври в четвъртък, ще отвори врати приемната в ОД на ДФЗ в Смолян. Тя се намира на бул. “България” №14. Инициативата „Дни на отворени врати“ в Смолян ще бъде част от честването на Празника на община Смолян и 106 години от Освобождението на Родопите. От 12 ч. във фоайето на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ ще бъде открито XV Туристическо изложение „Планините на България-гостоприемство в четири сезона“ – Смолян. Ще се проведе и пазар на земеделски продукти, произведени от бенефициенти на ДФ „Земеделие“.

На 19 октомври (петък) ще бъде отворен временният офис за граждани в ОД на ДФЗ във гр. Пловдив. Областната дирекция се намира на бул. “Цар Борис ІІІ” №20А.

За регионалните медии в Пловдив ще бъде организирано посещение на място на земеделско стопанство, финансирано от ДФ „Земеделие“. Към обекта ще се тръгне в 12 ч. от офиса на ОД на ДФЗ.

За всички основни програми, които фонд „Земеделие” прилага , , са определени експерти, които ще отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, те ще получат отговорите писмено - до 10 работни дни от внасяне на запитванията.

През тази година ДФ „Земеделие“ – РА организира „Дни на отворени врати“ във всички свои областни дирекции. Инициативата е в съответствие с подхода за публичност и прозрачност в работата на институцията, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков. Отворените врати се организират в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите.