Актуални агро новини.Четири акта за нарушения на Закона за горите в района на Ихтиман.

Служители на горите от Регионална дирекция по горите – София съставиха четири акта за нарушения на Закона за горите при проверки в района на гр. Ихтиман през вчерашния ден.

Едно от нарушенията е констатирано след като проверяващите спрели за проверка конска каруца, натоварена с немаркирани дърва за огрев , , които били и без превозен билет. На нарушителя е съставен акт като каруцата, дървесината в размер на 1,5 пр. м. куб. широколистни дърва за огрев и 1 бр. бензиномоторен трион са задържани в ТП ДГС Ихтиман.

Други три акта за нарушения по Закона за горите са съставени при проверка на обект за съхранение, преработка и експедиция на дървесина. Инспектиращите са констатирали, че складът не е оборудван с необходимата система за видеонаблюдение като по този начин се нарушават изискванията на Наредбата за контрол и опазване на горските територии. На проверяващите не е представен и дневник за постъпилата, преработената и експедираната дървесина.