Актуални агро новини.Националната програма за въздуха беше представена в парламентарната комисия по околна среда и води.

Националната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух (2018-2024) до края на месец октомври ще бъде публикувана за обществено обсъждане, а по-късно предложена за одобрение на Министерския съвет. Това съобщи пред Комисията по околна среда и води в Народното събрание министърът на околната среда и водите Нено Димов. Разработената от Световната банка средносрочна програма  има за цел да бъдат постигнати нормите на Закона за чистотата на атмосферния въздух, за да се подобри качеството на живота в големите населени места, в които основните замърсители са битовото отопление на твърдо гориво и автомобилният транспорт.

Наблюденията показват , че средногодишните превишения от 2011 до 2016 г. намаляват, но сериозно трябва да се ограничат екстремните замърсявания на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ). Министър Димов посочи, че проблемът със замърсяването на атмосферния въздух основно с ФПЧ е идентифициран отдавна, но много градове не отговарят на нормите на европейското и националното законодателство за качество на въздуха.