Актуални агро новини.23 кубика дървесина са задържали служители на ИАГ.

Масирани проверки за спазване на горското законодателство бяха извършени в последните два дни на територията на Северна България, като служители по контрола на Изпълнителна агенция по горите и инспектори от Регионална дирекция по горите – Берковица са задържали общо 23 кубика дървесина, два автомобила, четири каруци, три коня , три моторни триона, контролна горска марка.

Установени са нарушения, извършени с участието на лесовъд на частна практика и служител на горско стопанство, както и от физически лица.

На 18 октомври в 20.30 часа в района на град Дунавци, област Видин, екип от служители по контрола на Изпълнителна агенция по горите, са спрели за проверка автомобил, натоварен с 6 пространствени куб. м дърва от дървесен вид цер. Установено е, че водачът на превозното средство е регистриран в публичния регистър на ИАГ като лесовъд на частна практика. При проверката става ясно и че той транспортира дървесина без превозен билет. Частният лесовъд прави опит в момента на проверката да издаде билет, което е осуетено благодарение на бързата намеса на служителите от ИАГ. Проверяващите установяват и налично копие на издаден вече превозен билет, но нефигуриращ в информационната система на ИАГ. В резултат на предприетите от тях действия са задържани автомобилът, дървата, таблет, принтер, копие на превозен билет и контролна горска марка, собственост на проверяваното лице. Това е втора контролна марка, собственост на същия частен лесовъд, която е задържана от проверяващи на ИАГ в последните две седмици.

По същото време в района на гр. Ботевград, област София, друг екип от служители на ИАГ спира за проверка моторно превозно средство. Водачът представя превозен билет за 9 пространствени куб. м дърва от дървесен вид бук. Но проверяващите констатират, че товарът в автомобила не отговаря на вписаното в превозния билет, като има само един кубик букови дърва, а останалите 8 пространствени куб. м дървесина е иглолистна и широколистна технологична дървесина. Превозният билет е издаден от служител на Държавно горско стопанство – Ботевград. Дървесината и автомобилът са задържани.

И по двата случая продължават проверките.

Тази сутрин, около 07,00 ч. при съвместна акция на горски инспектори от Регионална дирекция по горите - Берковица и служители на Районно управление на МВР Монтана са заловени лица, транспортиращи с три каруци незаконни дърва за огрев без превозен билет към кв. Кошарник на гр. Монтана. Каруците, два коня, два моторни триона и 3 пространствени куб. м дърва за огрев са задържани.

Отново служителите на РДГ –Берковица и на Държавно горско стопанство – Враца през вчерашния ден в землището на с. Три кладенци са задържани кон, каруца, моторен трион и 5 пространствени куб. м. незаконно добити дърва за огрев, подготвени за транспортиране.

На всички нарушители от служителите от Регионалната дирекция са съставени актове по Закона за горите.