Актуални агро новини.Стопаните от общините засегнати от чума по дребните преживни животни няма да предоставят документи за реализация на мляко по Схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2018.

Земеделските стопани, отглеждащи дребни преживни животни – овце и кози, в животновъдни обекти на територията на общините Болярово и Елхово от област Ямбол и общините Средец, Приморско, Созопол, Малко Търново и Царево от област Бургас, които са заявили Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2018, не е необходимо  да предоставят декларация и документи за реализация на мляко и млечни продукти в определения в Наредба №3 от 17 февруари 2015 г. за условията  и реда за прилагане на схемите за директни плащания срок от 5 до 31 октомври 2018 г.

Изключението се налага поради констатираното заболяване „Чума по дребните преживни животни“ и въведените във връзка с това ограничителни мерки със заповед на изпълнителния директор на БАБХ. Съгласно нея преработката и разпространението на мляко и млечни продукти от дребни преживни животни се осъществява само на територията на същите общини, като това изключение се отнася единствено за животните в животновъдните обекти в горепосочената територия.

За заявените за подпомагане животни по схемата, отглеждани в животновъдните обекти на тези земеделски стопани, които се намират извън територията на посочените общини е необходимо в срок до 31 октомври 2018 г. да представят в съответната областна дирекция на ДФЗ- РА декларация по образец , придружена с документи за реализация на мляко и млечни продукти за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.