Актуални агро новини.Стартира XII Есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце.

Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце и Аграрен университет - Пловдив организират XII Есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце. Събитието ще се проведе на 20 октомври от 11:00 до 15:00 ч. в двора на Аграрния университет - Пловдив. Организаторите са предвидили провеждането на конкурси за развъдни групи на Бели и Вакли Маришки овце, конкурс за овце и шилета и конкурс за кочове.

Сдружение за Отглеждане и Развъждане на Маришките овце е учредено на 08.08.1990 г. Целите са съхранение на Белите и Вакли Маришки овце, преодоляване на риска от изчезване и усъвършенстването им по пътя на чистопородното развъждане.

В Сдружението членуват над 100 овцевъди , от областите Пловдив, Пазарджик, София, Хасково, Бургас, Кърджали, Благоевград, Стара Загора, Кюстендил, Враца и Ямбол, отглежда-щи Бели и Вакли Маришки овце. В дейността на дружеството вземат участие специалисти, докторанти и студенти от Аграрния универси-тет в гр. Пловдив.