Актуални агро новини.Зам.-министър Добрев откри ІV-тото годишно изложение за ловни трофеи.

„На територията на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово се намира една от най-силните популации на благороден елен в света“, заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев при откриването на ІV-то годишно изложение за трофеи в местността Лъгът на територията на Държавно ловно стопанство „Росица” до Севлиево. Той припомни, че шест от десетте най-големи трофеи от този вид у нас, са добити именно в този район.

„Провеждането за ІV-ти пореден път на трофейно изложение показва, че българските ловци високо ценят практиката на ловните стопанства да се съблюдават строги подборни критерии при трофейния отстрел“, посочи заместник-министърът.

В рамките на изложението бяха показани над 40 трофея, добити през ловен сезон септември-2018 в териториите на 15 горски и ловни стопанства, прилежащи към четири държавни предприятия. Сред гостите бяха и ловци от Германия, за които България е привлекателна ловна дестинация.

Един от най-впечатляващите трофеи на изложението е добит от 14-годишен елен, в обхвата на ДЛС „Дунав“ – Русе.

Основен принцип, от който се ръководят държавните стопанства е да се ловуват предимно престарели , безперспективни за популацията животни, припомниха ловни експерти, като за всеки екземпляр се обосновава причината за разрешаване на отстрел.

Междувременно масирани проверки за спазване на горското законодателство бяха извършени в последните два дни. Само на територията на Северна България служители по контрола на Изпълнителна агенция по горите и инспектори от Регионална дирекция по горите – Берковица са задържали общо 23 кубика дървесина, два автомобила, четири каруци, три коня, три моторни триона, контролна горска марка. Установени са нарушения, извършени с участието на лесовъд на частна практика и служител на горско стопанство, както и от физически лица. На всички нарушители  са съставени актове по Закона за горите от служителите по контрола.

Разпоредените интензивни проверки в горите на територията на цялата страна продължават.