Актуални агро новини.Близо 1 млрд. долара загуби за Украйна от забраната за внос на торове от Русия.

Загуби в размер на близо 1 милиард долара е претърпяло селското стопанство в Украйна в следствие на забраната за внос на торове от Русия. За това алармира Аграрният съвет на Украйна в своя публикация.

Властите в Киев наложиха забраната върху вноса от Русия най-вече за да стимулират родното производство на изкуствени торове. Планираният ренесанс така и не се случи, а това доведе до големи финансови загуби, понеже се наложи внос на торове от други държави, при това на по-високи цени.

Голяма част от украинските стопани не са в състояние да купуват скъпите торове и трябва да се примиряват с все по-слаби реколти. Вместо от Русия, Украйна сега внася азотни торове от Казахстан, Узбекистан, Грузия, Полша и Литва. По данни на Аграрния съвет през първите осем месеца на 2018-та вносът на амониев нитрат от трети страни , с изключение на Руската федерация, се е увеличил с 41 процента, а на уреята - със 197 на сто.

Експертите отбелязват, че спирането на вноса на руските торове доведе до драстичното им поскъпване на вътрешния пазар, като в отделни моменти цените на торовете в Украйна са били с 50 на сто по-високи от международните.