Актуални агро новини.Започва изпълнението на нов образователен проект за пестене на енергия в училищата.

Започва изпълнението на нов образователен проект за пестене на енергия в училищата, който се изпълнява в България от Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Проектът „Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво (Bridging European and Local Climate Action (BEACON = ФАР) е част от широка европейска инициатива, подкрепена от Федералното министерство на околната среда на Република Германия. В него участват образователни институции от Чехия, Румъния, България и Германия, а в други дейности за обмяна на опит между общини се включват също Гърция, Полша и Португалия. Директният партньор на НДЕФ за дейностите в България е берлинският Независим институт по околна среда (UfU), с който в предходните две години беше изпълнена пилотната фаза на инициативата.

Проектът ще обхване три учебни години, като на този етап в него участват 15 общински училища от общините Велико Търново, Район Люлин в София, Павел баня и Самоков, в които НДЕФ финансира мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите.

Първото събитие по проекта – обучение за учители , ще се състои на 23 октомври 2018 г. от 10:30 ч. и на 24 октомври 2018 г. 10:30 ч. в Парк хотел Москва в София.

На 25 октомври от 9:30 ч. ще има демонстрационна енергийна обиколка в Основно училище „Петко Славейков“ във Велико Търново.

Първа работна среща на заинтересованите страни по проекта ще се състои на 26 октомври от 9:00 часа в 90 СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“ в Район Люлин в София.

Повече информация може да намерите на:

https://ecofund-bg.org/bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/