Актуални агро новини.Трансгранична трудова борса за устойчива заетост.

Трансгранична трудова борса се проведе в Областния конферентен център в гр. Видин на 26.10.2018 г. Събитието беше в рамките на проекта "Трансгранични смесени центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство", по програма INTERREG V-A Румъния-България. Проектът стартира на 13.05.2017 г. и приключва на 12.11.2018 г.

Една от заложените в него дейности беше организирането на трансгранична трудова борса, в която участваха 16 български и румънски фирми, в областите информационни технологии, туризъм и селско стопанство. Във форума участваха около 200 посетители. На база създаден каталог се направи презентация на участващите работодатели.
„Ние сме инициатори и идеолог на проекта, който разработихме през 2016 година, сподели Десислава Йорданова, председател на УС на Национален Туристически Клъстер „Българският пътеводител“. - Като основни проблеми идентифицирахме безработицата в пограничните региони на Румъния и България. Целта ни беше да подпомогнем всички безработни и търсещи работа в трите сфери: IT, туризъм и селско стопанство. Другата ни цел беше тези хора да научат малко повече за правната и данъчна рамка в двете държави. Според нас успяхме да достигнем всички заложени индикатори, като стремежът е този проект да продължи да насърчава безработните и работодателите да използват разработените онлайн инструменти.“ Те също бяха представени детайлно пред участниците в борсата. Платформата на проекта е от две интегрирани части на български, английски и румънски език: сайт за онлайн обучение с богата база данни по трите основни сектора. Темите са разработени с лекции и тест за усвоения материал, след чието успешно преминаване участниците получават сертификат към своя профил.

Втората част на платформата допълва обучението, чрез онлайн курсове и семинари в реално време с възможност за обратна връзка.
Създадена е и виртуална трудова борса, в която работодателите могат да публикуват обяви за работни места, а търсещите работа да кандидатстват за предпочитани позиции, публикувайки свое CV.

„При една добра екипност и координация нещата се случват, сподели Ваня Цакинска от Регионален Агробизнес Център-Видин и регионален координатор по проекта в областта на селското стопанство. - Изпълнихме дейностите, които са заложени в проекта и резултатите са налице. Трансгранична трудова борса не се прави толкова лесно, необходимо е да се получи една компилация от търсене и предлагане, и благодарение на това форумът е реалност.“

След официалната част заинтересованите лица имаха възможността да разговарят лично с представителите на участващите фирми, да научат повече за тяхната дейност, за критериите им при подбора на кадрите, за шансовете си при кандидатстване за определени позиции , да подадат CV, да обменят контакти, както и да се ориентират как да повишат квалификацията си, за да са конкурентни на пазара на труда.