Актуални агро новини.Междуведомствена комисия ще определя критериите за класифициране на язовирите по степента на потенциална опасност.

Правителството назначи междуведомствена комисия за определяне на критериите за класифициране на язовирите по степента на потенциална опасност.

Комисията  включва представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на енергетиката , , Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, както и на научните среди, имащи пряко отношение към язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно Закона за водите, язовирите се класифицират в три степени на потенциална опасност: първа висока степен на потенциална опасност, втора значителна степен на потенциална опасност и трета ниска степен на потенциална опасност.

Срокът за разработването на критериите е 14 дни от приемането на правителственото решение.