Актуални агро новини.Към края на октомври са реколтирани 99,8% от площите с маслодаен слънчоглед.

По оперативни данни, към

25 октомври 2018 г. са реколтирани 99,8% от площите с маслодаен слънчоглед, като от тях е прибрана с 2,5% повече продукция спрямо година по-рано. Жътвата на царевицата също е към своя край, като комбинацията от леко увеличение на площите и чувствително по-висок среден добив води до ръст на производството с близо 32% на годишна база.

Според последните оперативни данни, продукцията от пъпеши, домати, силажна царевица и ориз е от 3,4% до 68,7% над нивата отпреди една година. Най-значително увеличение е налице при ориза, което обаче е свързано до голяма степен с по-бързия темп на прибиране на реколтата през настоящата година. 
 
Към 25.10.2018 г. производството на тютюн тип „Ориенталски“ е с 29,2% повече спрямо миналогодишното (при 100% реколтирани площи), основно поради нарастване на средния добив от декар. Същевременно, при тютюните тип „Вирджиния“ и „Бърлей се отчита намаление, съответно с 63,1% и 26,5%. 

Продукцията от останалите наблюдавани пролетници е в границите от 5,7% (картофи) до 74,8% (градински грах) по-ниска на годишна база. Прави впечатление сериозното свиване на засадените и респективно реколтираните площи с градински грах, соя, фасул, шарен слънчоглед, пролетен ечемик, овес и лен.

При повечето трайни насаждения и етерично-маслени култури, обхванати от оперативното наблюдение, към 25 октомври 2018 г. се отчита ръст на продукцията спрямо същия период на 2017 г. Най-чувствително нараства производството на круши, сливи и череши (в рамките на 35,7% - 67 ,7%), вследствие на съществено увеличение както на реколтираните площи, така и на средните добиви. Намаление на годишна база отбелязва само производството на праскови (с 19,5%), кайсии (с 50,5%) и малини (с 0,3%). На този етап продукцията от винени и десертни лозя е съответно с 14,5% и 15,8% над миналогодишната, в резултат от по-високите добиви от декар.

Към 25.10.2018 г. е извършена предсеитбена подготовка на 11 667 739 дка с есенници, a дълбока оран - на 4 820 546 дка, при респективно 11 913 881 дка и 4 991 830 дка по същото време на 2017 г. 

Засега сеитбата на есенниците се движи с по-бавни темпове спрямо миналата година, като по-съществено изоставане се наблюдава при засетите площи с ръж (с 25,5%) и тритикале (с 9,2%), а по-слабо – при тези с пшеница, ечемик и маслодайна рапица (в рамките на 0,6% - 6,2%).