Актуални агро новини.Слънчогледовото олио поддържа стабилни цени в последната седмица на октомври.

През периода 24 – 31 октомври 2018 г. средните цени на едро и на дребно на рафинирано слънчогледово олио за страната се задържат на нивата от предходната седмица.

На тържищата в страната слънчогледовото олио се търгува на цени от 1,70 лв./литър (Хасково) до 2,21 лв./литър (Сливен). В дванадесет от областите, в които е налице предлагане на едро, се наблюдават разнопосочни ценови изменения спрямо предходния седмичен период, в границите от –2,2% (Пловдив) до +4,2% (Силистра), които се компенсират и средната цена на едро за страната се запазва на ниво от 1,95 лв./литър.

Средно за страната, цените на дребно на рафинираното слънчогледово олио остават 2,35 лв./литър в големите търговски вериги (ГТВ) и 2,38 лв./литър в другите търговски обекти (ДТО).

В големите супермаркети олиото се предлага в ценовия диапазон от 2,24 лв./литър до 2,69 лв./литър. Изменение на цените на седмична база се наблюдава само в четири области – повишение с между 0,4% и 4,7%, най-значително в Силистра.

В по-малките магазини цените на олиото варират от 2,14 лв./литър (Добрич) до 2,57 лв./литър (Стара Загора), като седмична промяна се отчита единствено в Кюстендил – понижение с 1,3%.

През последната седмица цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,03 лв./литър по-ниски от тези в другите търговски обекти , като разликата в тази посока е най-голяма в Стара Загора – 0,33 лв./литър. В тринадесет области цените на продукта в ГТВ са с до 0,39 лв./литър (Кюстендил) по-високи от тези в ДТО.

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,40 лв./литър за ГТВ и 0,43 лв./литър за ДТО, като най-голяма разлика продължава да се наблюдава за големите супермаркети в Благоевград – 0,85 лв./литър, а за по-малките магазини – в Хасково – 0,78 лв./литър.