Актуални агро новини.Спокоен пазар на захар в края на октомври.

Средните цени на бялата кристална захар за страната на едро и на дребно в по-малките магазини през периода 24 – 31 октомври са без промяна спрямо предходната седмица, докато при тази на дребно в големите супермаркети е налице леко понижение.

На тържищата в страната захарта се предлага на цени от 0,96 лв./кг (Добрич) до 1,50 лв./кг (Варна). В десет области се отчитат седмични изменения на стойностите в границите от -8,1% (Сливен) до +4 ,5% (Русе), които се компенсират и средната цена на едро за страната се запазва на ниво от 1,14 лв./кг.

Цените на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) варират от 1,02 лв./кг (Добрич) до 1,34 лв./кг (Шумен). В сравнение с предходната седмица, в Пловдив продуктът поскъпва (с 4%), а в Силистра и Русе – поевтинява, съответно с 4,4% и 5,9%. Това води до леко понижение на средната за страната цена на дребно в големите супермаркети с 0,9%, до 1,15 лв./кг.

Средно за страната, цената на дребно на захарта в другите търговски обекти (ДТО) се задържа на ниво от 1,31 лв./кг. Стойностите по области се движат от 1,18 лв./кг (Бургас, Сливен и Ямбол) до 1,68 лв./кг (Разград), като седмично изменение се отчита единствено в Ловеч – повишение с 0,8%.

През изтеклата седмица цените на захарта в ГТВ са средно с 0,16 лв./кг по-ниски от тези в ДТО, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Разград – 0,54 лв./кг. В Бургас, Сливен и Ямбол цените на захарта в по-малките магазини са с по 0,01 лв./кг по-ниски от тези в големите супермаркети.

Разликата между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,01 лв./кг за ГТВ и 0,17 лв./кг за ДТО. Най-голям марж се наблюдава за големите супермаркети в Шумен – 0,18 лв./кг, а за по-малките магазини – в Хасково – 0,38 лв./кг. Прави впечатление, че в ГТВ в шест области продуктът се предлага по-евтино на дребно отколкото на едро – с между 0,03 лв./кг (Русе) и 0,36 лв./кг (Варна). Сходна ситуация се наблюдава и в ДТО във Велико Търново, Ловеч и Варна, където цените са с до 0,27 лв./кг по-ниски от тези на едро за съответната област.