Актуални агро новини.Завишени нива на замърсители, но без превишения на нормите са отчетени след пожара на депото в Русе.

Завишени нива на замърсители на въздуха в Русе, но  без превишения на нормите са отчетени от автоматичната станция в кв. „Възраждане“ и мобилната станция на бул. „България“ вследствие на пожара, възникнал на 3 ноември на Регионалното депо за отпадъци. Завишения има в показателите на атмосферните замърсители бензен, азотни оксиди , въгледороден оксид и фини прахови частици. Такива превишения са характерни за горивни процеси след пожар.

РИОСВ-Русе ще извърши извънредна проверка на депото тази седмица и ще изиска от оператора информация относно възникването на инцидента. В зависимост от резултатите на проверката ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки спрямо оператора.