Актуални агро новини.Остра критика за реформите в ОСП изрази Европейската сметна палата.

Остра критика за реформите в Общата селскостопанска политика изрази Европейската сметна палата. Одиторите са недоволни от факта, че много от политическите предложения не се различават съществено от сегашните правила.

От Сметната палата критикуват основно, че голяма част от бюджета и в бъдеще ще отива за директни плащания, които се определят според размера на обработваната площ. Този инструмент не отговарял вече на екологичните изисквания, смятат одиторите. Освен това не бил и най-добрият начин за осигуряване на доходите на фермерите.

Друга оспорвана точка е, че предложените реформи в аграрната политика не са ориентирани достатъчно към опазването на околната среда. Макар че Европейската комисия предлага инструменти за постигането на амбициозни цели в екологията, тя не дава точни дефиниции за тези инструменти. Така нямало как да се оцени дали бъдещата ОСП ще се справи с предизвикателствата.

Според Сметната палата няма и солидна система за външен контрол. Ако предложенията за реформа се осъществят в този си вид, Европейската комисия няма да получава статистически данни за изплатените на стопаните суми от националните разплащателни служби. Това щяло да попречи на Комисията да изпълнява задължението си да дава точни отчети за своите разходи , смятат одиторите.