Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и БАБХ във Варна.

На 28 ноември 2018 г. в гр. Варна  ще се проведе съвместна информационна среща - семинар  на НССЗ (ТОО-Варна) и Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ - Варна) на тема: „НОВИ АСПЕКТИ В НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”.

На семинара инспектор от Областна дирекция по безопасност на храните - Варна ще представи новостите в нормативната база за растителна защита.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Варна ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Семинарът ще се проведе в гр. Варна , хотел „Аква“, ул. „Девня“ 12 .

Програма на събитието вижте в рубрика Прояви