Актуални агро новини.15 малки кресливи орли излетяха от наблюдаваните територии през 2018 г..

Екип на БДЗП проведе мониторинг на 40-те моделно избрани територии, заети от двойки на малки кресливи орли. За тридесет от наблюдаваните гнезда e установено, че са активни. В останалите 10 територии двойките са регистрирани в територията, но не обитават старите си гнезда, като най-вероятно са се преместили или не са пристъпили към размножаване.

От известните 30 активни гнезда , мътене е регистрирано при 21 двойки. Излетелите малки са 15, което прави среден гнездови успех от 0,71 малки на мътеща двойка. При шест двойки е регистрирано изоставяне на яйцата, като в единия случай това е поради безпокойство от страна на дейности, свързани с профилактика на високоволтова електропреносна мрежа. Останалите 5 двойки са изоставили мътилата си поради неизвестни причини.

В две гнезда – в защитени зони „Сакар“ и „Дервентски възвишения“ са поставени фотокапани за заснемане биологията и екологията на вида. Продължава събирането и определянето на хранителните остатъци от активните гнезда. През зимния период ще се проверят двойките, преместили своите гнезда за евентуално откриване на новите.

Мониторингът се провежда в рамките на проект „Горите на орела“.