Актуални агро новини.Лесовъди от Република Турция гостуваха на Лесозащитна станция – Пловдив.

Проблеми от лесозащитен характер дискутираха представители на Института за гората в гр. Мармара – Република Турция и техните домакини от Лесозащитна станция – Пловдив на проведена среща през миналата седмица. Директорът на станцията – инж. Пенчо Дерменджиев представи пред турските си колеги структурите и основните дейности на ЛЗС - Пловдив като акцентира на актуалните за територията на станцията проблеми през последните години - съхненето на иглолистни гори, нападения от корояди, проява на нови за станцията вредители и патогени. Предприети са мерки за решаване на проблемите като се работи активно и с учени от Института по гората при БАН, подчерта директорът. Бяха представени начини за обследвания, анализи и диагностика в лабораторията на станцията, които се ползват при вземането на решения за извеждането на различни видове лесозащитни мероприятия. Директорът на Института за гората в гр. Мармара - г-н Мехмет Йоздемир , направи кратка презентация на структурата и основните дейности на Института и начина на работа със съответните институции в Република Турция.

В края на срещата специалистите се споразумяха за обмяна на информация и продължаване на сътрудничеството в областта на лесозащитата.