Актуални агро новини.Нелегалната търговия с препарати за растителна защита се превръща в глобален проблем.

Нелегалната търговия с препарати за растителна защита се превръща в глобален проблем, изтъкват от Европол. На конференция в Германия експерти обсъдиха какви мерки са нужни за ограничаване на тези практики.


Според представители на Европол незаконната търговия с препарати е сред най-бързо растящите области на организираната престъпност. Продаваните често през интернет фалшиви или неразрешени вещества представляват риск за здравето на хора и животни , както и за околната среда.

По данни на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост през миналата година на територията на Общността са продадени фалшиви препарати за 1 милиард евро. Това са 14 процента от всички продажби. В глобален мащаб делът на нелегалните вещества се изчислява на повече от 6 милиарда евро. Става дума за форма на организираната престъпност, разработила международни канали за доставки, чрез които се предлагат препарати с неизвестни произход и съдържание. Голяма част от тези препарати се продават чрез интернет, което усложнява контрола, твърдят експерти.