Актуални агро новини.Остър недостиг на сурови фуражи изпитват производителите на биомляко в Германия.

Остър недостиг на сурови фуражи изпитват производителите на биомляко в Германия. Причината е продължаващата и през есента суша в много региони на страната.

За да помогнат на фермерите, правителствата на редица провинции разрешиха употребата на конвенционално произведени фуражи. След млечната криза през 2016 година много фермери преминаха към биопроизводство, което доведе до ръст на потреблението на биофуражи. Още през септември липсата на такива доведе до осезаем спад на производството на биомляко.

Експерти предполагат, че кризата ще се изостри, тъй като те са нужни не само на млечните ферми, но и на стопаните , които отглеждат говеда за разплод, свине и овце. При използването на конвенционални фуражи производителите имат преходен период, през който могат да продават млякото си като "био".